KontaktyPodněty, návrhy a otázky k činnosti sdružení posílejte prosím na e-mailovou adresu   svkh@klatovskahrncirska.cz

Dotazy, připomínky a náměty k webové stránce posílejte nově na stejnou e-mailovou adresu -   svkh@klatovskahrncirska.cz

Podněty, návrhy a otázky k činnosti sdružení lze také vhazovat do schránky společenství (ve vchodu Klatovská 2) nebo předávat přímo nebo do schránky zástupce příslušného vchodu.

Informace o činnosti společenství jsou zveřejňovány na této webové stránce a na vývěskách v jednotlivých vchodech (aktualizaci vývěsky zajišťuje zástupce příslušného vchodu).