Vítejte na stránkách sdružení vlastníků bytových jednotek


Společenství vlastníků domů Klatovská 2-14 a Hrnčířská 14-20


Sdružení vlastníků bylo založeno ustavujíci schůzí na Úřadu městské části Brno-Královo pole, Palackého ulice č.59 v symbolické datum 9.9.2009 v 9:00.

Úkolem těchto stránek je fungovat jako elektronická vývěska - poskytovat informace o činnosti sdružení a dění v okolí domu, zveřejňovat aktuality, zápisy ze schůzí a další zajímavé a užitečné informace.Rád bych v této souvislosti požádlal o připomínky a návrhy k obsahu těchto stránek, jaké informace by mely být zveřejňováni a
o jaké informace z našeho domu by byl zájem. Náměty prosím posílejte na e-mailovou adresu v sekci   Kontakty.