Aktuality


25.3.2024  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

9.1.2024  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.12.2023  
Zápis ze shromáždění vlastníků konaného 23.11.2023 je ke stažení v sekci download.

21.11.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.10.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na Shromáždění vlastníků, které proběhne 23.11.2023 od 16:00 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1.
Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download.
Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci. V sekci download jsou k dispozici ke stažení dvě verze - trvalá plná moc, kterou je možnou použít opakovaně i pro budoucí shromáždění a jednorázová plná moc pro konkrétní datum shromáždění. Plné moci lez získat i od zástupců vchodů..

7.8.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

10.7.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

13.6.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

15.5.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

16.2.2023  
Vážení vlastníci,

Jak už zaznělo na shromáždění, jednáme s firmou Kalaha o možnostech úpravy termínu dokončení opravy fasády. Hlavní důvod je nutný posun termínu dokončení opravy na konec července z důvodu zpoždění počátku oprav, způsobené dlouhým trváním vyřízení záboru úřady a z toho plynoucí omezení způsobené lešením před domem, především z jižní strany v teplném červencovém měsíci a určité omezení možnosti větrání.
Dřívější termín dokončení oprav nelze přislíbit s ohledem na nejistý počátek oprav začátkem března z důvodu počasí a z důvodu technologického postupu. Dohodli jsme ale co možná největší zkrácení prací na lešení, zakrytí oken folií bude trvat pouze týden až 10 dní a minimálně jedno okno bude umožněno větrání ventilačkou, v případě nezbytné nutnosti větrání a poškození folie si je pracovnící další den obnoví. Ochraná zelené textilie z vnější strany lešení bude co nejkratší možnou dobu a nejexponovanější strana na jih bude předsazena termínově po dokončení celé KL14. Pořadí etap tedy bude: etapa 3, 4, 7, 6, 5.
Na odkazu je možné stáhnout upravený harmonogram prací a doprovodný plánek .
Firma samozřejmě chápe nepříjemnost celé situace a omezení a bude dělat maximum pro zkrácení prací i před dohodnutý termín.
Děkujeme za pochopení.

Výbor SVKH.

9.2.2023  
Zápis ze shromáždění vlastníků konaného 2.2.2023 a výsledky hlasování jsou ke stažení v sekci download. Děkujeme všem vlastníkům za hojnou účast případně předání plných mocí a umožnění tím usnášeníschopnost a hladký průběh shromáždění.
Na shormáždění jsem slíbil zveřejnit aktualizovaný harmonogram průběhu prací na opravě fasády, ale vzheldem k připomínkám ohledně termínu plánujeme 13.2. jednání s firmou Kalaha o možnostem úpravy termínu dokončení. Harmonogram prací bude zvěřejněn následně až po dokončení dohody.

26.1.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

16.1.2023  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na mimořádnou schůzi shromáždění, která proběhne 2.2.2022 od 16:00 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1.
Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download. Důvod pro svolání mimořádné schlůze je potvrzení volby členů výboru - v souladu s aktuálními stanovami je třeba poslední volbu per-rollam potvrdit volbou na shromnáždění. Dále je v programu aktualizace stanov s ohledem na legislativu a zároveň doplnění možnosti provést volbu výboru tak jako ostaní rozhodnutí - formou per-rollam v případě nedostatečné účasti členů SV na shromáždění.

Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci. V sekci download jsou k dispozioci ke stažení dvě verze - trvalá plná moc, kterou je možnou použít opakovaně i pro budoucí shromáždění a jednorázová plná moc pro konkrétní datum shromáždění. Plné moci lez získat i od zástupců vchodů..
Dále je ke stažení návrh stanov - úprava se týká především čl. V. - zákonná aktualizace pravomocí shromáždění, dále čl. VI. - rozhodování per rollam a čl. XIII - pravidla pro určení výše příspěvků na správu domu a pozemku.
Prosíme členy SV o účast na tomto mimořádném shromáždění, nebo zplnomocnění někoho jiného tak, aby byla účast nadpoloviční, v případě nezvolení výboru může být SVJ ustanoven soudem opatrovník, což znamená další komplikace.

5.1.2023  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

29.11.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.11.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.10.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.10.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.10.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

27.9.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.9.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.8.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

11.8.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.8.2022  
Proběhla další schůze výboru. Hlavním bodem schůze bylo vyhodnocení hlasování shromáždění per rollam. Zápis, včetně usnesení, naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.7.2022  
Z další komunikace s fy. Profiflex vyplynulo, že firma není připravena řešit individuální nabídky pro jednotlivé vlastníky. V případě zájmu využijte nabídku od firmy Lepší stínění - níže, nebo lze zastínění řešit individuálně přes další firmy, ale pouze v souladu s projektem - odkaz rovněž níže.

30.6.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Zároveň, výbor SV vyhlašuje hlasování per-rollam z důvodu neusnášeníschopnosti na posledním shromáždění 9.6.2022. Zástupci vchodů nyní distribuují hlasovací lístky, do schránek vlastníků.
Prosíme vás o co největší účast na hlasování - potřebné kvórum je nyní vztaženo ke všem členům společenstí, termín hlasování je do 31.7.2022, bližší inormace v zápisu schůze výboru.

30.6.2022  
Výbor zajistil další nabídku na realizaci předokenního zastínění - od firmy "Lepší stínění"

28.6.2022  
Vážení vlastníci,

Prosím, vemte na vědomí, že v souladu s informací poskytnutou v rámci shromáždění vlastníků aktuálně probíhá oprava fasády na našem domě. Předběžný harmonogram je v zde a situační plánek , pravděpodobně se bude postupně mírně modifikovat, ale cílový termín by měl zůstat neměnný. Žádáme tímto vlastníky, aby odstranili z fasády vše co tam nemá být – satelity, klimatizace atd. a zabránili tak případným škodám. Rovněž připomínáme, že fasáda domu je společným majetkem všech členů SV a není dovoleno na fasádu intalovat nic, co není schváleno vlastníky – shromážděním.
Projekt na opravu fasády se rovněž zabývá možností instalace předokenních rolet – viz. projekt. Výbor SV zajistil nabídku od firmy Profiflex – mechanicky i elektricky ovládatelná roleta na okno i balkonové dveře (s ohledem na mírně odlišnou šíři rámu v jendotlivých bytech nebude mechanicky ovládanou roletu možno instalovat všude – závisí na individuálním posouzení). V případě zájmu kontaktujte firmu individuálně – je domluvená spolupráce s firmou Kalaha a využití jejich lešení na instalaci. Předokenní rolety lze instalovat i individuálně, ale pouze v souladu s projektem. Výbor zároveň pracuje na zajištění nabídky od jiné firmy, po jejím získání bude zvěřejněna zde na webové stránce.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na svého zástupce vchodu – Děkujeme.

Výbor SVKH.

25.5.2022  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 9.6.2022 od 16:30 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je rovněž ke stažení v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.
Hlavními body programu budou volby statutáru do výboru a revizní komise a bližší informace a harmonogram opravy fasády v letošním roce.

20.4.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.4.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.3.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

21.2.2022  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.12.2021  
Proběhla schůze výboru. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení hlasování per-rollam a usnesení shromáždění. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

24.11.2021  
Vážení členové společenství vlastníků,
Shromáždění vlastníků, konané 18.11.2021 nebylo usnášení-schopné z důvodu nedostatečného počtu účastníků, včetně plných mocí.
Proto výbor přistoupil k hlasování per-rollam.
Ze zákoných důvodů není možné použít hlasovací lístky se shromáždění a zástupci vchodů nyní distribuují nové hlasovací lístky, včetně průvodní informace, do schránek vlastníků.
Informace k účetní závěrce byly presentovány na shromáždění, z důvodu GDPR není možné je nasdílet na webové stránce, ale v případě potřeby jsou k nahlédnutí u předsedy nebo mohou zajistit zástupci vchodů.
Prosíme vás o co největší účast na hlasování - potřebné kvórum je nyní vztaženo ke všem členům společenstí.

3.11.2021  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 18.11.2021 od 16:30 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je rovněž ke stažení v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.

2.11.2021  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

12.10.2021  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

30.6.2021  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.10.2020  
Shromáždění vlastníků 2020: Bohužel musíme oznámit, že se výboru nepodařilo zajistit posluchárnu kde obvykle konáme shromáždění vlastníků v plánovnaném termínu v první půli měsíce září. Očekávali jsme, že se situace později uklidní a bude možné shromáždění realizovat, avšak doposud se nám nepodařilo zajistit ani posluchárnu ani jiné prostory pro konání shromáždění vhodné. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu to není moc pravděpodobné ani v měsíci říjnu. Výbor se nadále bude snažit zajistit vhodné prostory a uspořádat shromáždění vlastníků v nejbližším možném termínu o kterém budememe vlastníky včas informovat.

3.8.2020  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.6.2020  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.5.2020  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

10.3.2020  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.1.2020  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

24.10.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.9.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Zápis ze schůze shromáždění společenství SVKH naleznete v sekci download ke stažení.
Ostatní dokumenty jsou k zapůjčení na vyžádámí u předsedy SV nebo je lze zajistit přes zástupce vchodů.

12.9.2019  
Dobrý den,

Rád bych se jménem výboru SV vyjádřil k situaci, která nastala – obeslání vlastníků jednotek našeho SV s požadavkem na zaplacení částky neoprávněného obohacení.
Podle názoru výboru k situaci došlo v době privatizace domu, kdy pravděpodobně nedopatřením nebyly zahrnuty k odkupu domu i okapové chodníky, anglické dvorky a pozemky pod nimi. V pozdější době, kdy jsme žádali město o opravu chodníků a anglických dvorků v havarijním stavu, dostali jsme vyjádření, že okapové chodníky a anglické dvorky jsou součástí domu a jsou tedy v našem majetku a opravu si musí zajistit SV.
Tuto opravu jsme provedli i s ohledem na zavlhání sklepů a opravu svislé izolace na základě rozhodnutí shromáždění a následně požádali město o převedení zmíněných pozemků do našeho vlastnictví (s odvoláním na to, že mělo být již součástí odprodeje/privatizace a pro pozemky není jiné využití). Město (městská část) ale schválilo převod jen jako součást odprodeje za cenu kterou určil znalecký posudek a navíc schválilo vyčíslení neoprávněného obohacení za zmíněné chodníky v našem vlastnictví na pozemcích města a vymáhání částky na členech SV.
Nechci polemizovat o etičnosti tohoto rozhodnutí a je možná otázkou proč je toto obohacení vymáháno na členech našeho SV a jiné obdobné případy okolních SV se neřeší, ale dle vysvětlení místostarosty je jen otázkou času kdy i na tyto dojde. Situaci budeme nadále konzultovat s právním zástupcem SV, rozhodnutí jestli zaplatit či nikoliv požadovanou částku je na každém vlastníkovi i s ohledem na výše napsané.

Miroslav Bochníček

19.8.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 5.9.2019 od 16:30 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je rovněž ke stažení v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.

25.7.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.6.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

16.5.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.3.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

10.1.2019  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.12.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.11.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.10.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.9.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.8.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.6.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Zápis ze schůze shromáždění společenství SVKH naleznete v sekci download ke stažení stejně jako další dokumenty ze schůze.
Ostatní dokumenty jsou k zapůjčení na vyžádámí u předsedy SV nebo je lze zajistit přes zástupce vchodů.

5.6.2018  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 20.6.2018 od 16:30 (zápis) v sále Fakulty informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení v sekci download. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je rovněž ke stažení v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.

4.6.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.5.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.4.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.3.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.2.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

15.1.2018  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

11.12.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.9.2017  
Proběhla schůze shromáždění společenství SVKH. Zápis ze schůze naleznete v sekci download ke stažení stejně jako některé další dokumenty ze schůze. Ostatní dokumenty jsou k zapůjčení na vyžádámí u předsedy SV nebo je lze zajistit přes zástupce vchodů.

8.8.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Výbor SV tímto zve vlastníky na schůzi shromáždění konanou 7.9.2017. Pozvánka včetně programu shromáždění a vzory plné moci a určení společného správce najdete v sekci download. Připomínáme všem spoluvlastníkům nutnost prokázat se plnou mocí podepsanou od ostatních spoluvlastníků (platí i pro SJM).

18.7.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

27.6.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

5.6.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

9.5.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.4.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Do sekce download přidána poptávka na zpracování projektu na opravu fasády. Výbor Sv tímto vybízí členy společenství aby poptávkou oslovili firmy, které by mohly nabídnout svoje služby.

24.1.2017  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

14.12.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

24.11.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

31.10.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.10.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

23.8.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

11.8.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Výbor SV tímto zve vlastníky na schůzi shromáždění konanou 7.9.2016. Pozvánka včetně programu shromáždění a vzory plné moci a určení společného správce najdete v sekci download. Připomínáme všem spoluvlastníkům nutnost prokázat se plnou mocí podepsanou od ostatních spoluvlastníků (platí i pro SJM).

21.7.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

28.6.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.6.2016  
Proběhla schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.2.2016  
V sekci download je nyní ke stažení archiv dokumentů týkajících se generální opravy ZTI.

14.1.2016  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

16.11.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

21.9.2015  
Proběhlo shromáždění vlastníků domu Klatovská-Hrnčířská. Zápis ze shromáždění a podpisové archy, účetní závěrku, zprávu předsedy a kontrolní komise a zprávu o hospodaření naleznete v sekci download.
Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří se zúčastnili shromáždění.

27.8.2015  
Do sekce download přidána pozvánka na shromáždění vlastníků 16.9.2015. Připomínám všem spoluvlastníkům nutnost prokázat se plnou mocí podepsanou od ostatních spoluvlastníků (platí i pro SJM). Vzor plné moci rovněž ke stažení v sekci download.

24.8.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

21.7.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.6.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

23.4.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

30.3.2015  
Přibližný harmonogram prováděných prací na opravách izolací pod chodníky a opravě chodníků a anglických dvorků:
7.4. - 24.4. - "dvorní" trakt - celá vnitřní část domu směrem k dětskému hřišti
24.4 - 9.5. - Klatovská 14 a 12 včetně obou štítových zdí a celá Klatovská směrem k Erasmu
9.5. - 24.5. - Hrnčířská od štítové zdi po štítovou zeď včetně.

24.3.2015  
Jak již je pravděpodobně známo ze zápisů schůzí a dalšíh dokumentů SV, v blízké době budou zahájeny práce na opravách izolací pod chodníky z důvodu odstranění vlhkosti pronikající do domu a oprava chodníků a anglických dvorků. Zahájení prací je plánováno po velikonočních svátcích a práce by měly být dokončeny zhruba za dva měsíce. Prosíme, o jistou schovívavost a trpělivost s ohledem na omezení plynoucí z průběhu prací i přesto, že přístup do domů bude dodavatelskou firmou zajištěn i v průběhu prací.

5.3.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.1.2015  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Výbor SV hledá firmu nebo jednotlivce na provedení stavebního dozoru pro opravu chodníků a anglických dvorků. Zájemci prosím pište na e-mail SV, na požádání zašlu detaily.

15.12.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Do sekce download byly umístěny ke stažení nové stanovy společenství vlastníků a podpisové archy ke shromáždění vlastníků 4.12.2014.

4.12.2014  
Proběhlo shromáždění vlastníků domů Klatovská 2-14, Hrnčířská 14-20. Zápis ze shromáždění naleznete ke stažení v sekci download. V průběhu shromáždění byly především přijaty nové stanovy SV (v nejbližší době budou vyvěšeny ve vchodech) a dovoleni dva členové výboru, takže výbor SV má opět plný počet členů.

25.11.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.11.2014  
Od dnešního dne dochází na webové stránce ke dvěma změnám:
      - s okamžitou platností je zrušena e-mailová adresa info@klatovskahrncirska.cz. Puvodní záměr adresy pro zíslávání námětů a připomínek k webové stránce (co by mělo být její součástí a co vás naopak nezajímá) zůstal nenaplněn, e-mailová schránka se plní převážně spamem a jen občas si někdo splete adresu a e-mail určený SVKH pošle do schránky info. Samozřejmě adresa svkh@klatovskahrncirska.cz zůstává nadále funkční a nově ji lze použít i pro případné připomínky k chodu webové stránky společenství.
      - je zrušena sekce news - v poslední době a od doby kdy nemáme nové přízpěvky k Erasmu vlastně jen kopírovala sekci aktuality. Na přední místo je nyní posunuta sekce aktuality, která ji plně nahrazuje.

18.11.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Do sekce download přidána aktualizovaná pozvánka na shromáždění vlastníků. Aktualizace se týká pouze bodu 1, kde je, po dohodě s notářem, přidána volba předsedy schůze shromáždění.

30.10.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Do sekce download přidána pozvánka na shromáždění vlastníků a vzor plné moci. Shromáždění se bude konat 4.12.2014, tentokráte ve stejných prostorách jako posledně a to na Fakultě informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou tímto srdečně zvání. Vezměte s sebou, prosím, tužku na vyplnění hlasovacího lístku. K posluchárně je nyní přístup jen předním vchodem, nikoli zadním jako posledně.

23.10.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.10.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru. Dále byla aktualizována poptávka na opravu chodníků a anglických dvorků - s ohledem na nízký počet doručených nabídek bylo prodlouženo výběrové řízení do termínu 15.11.2014. Aktualizovaná poptávka je ke stažení v sekci download (s původním datem zveřejnění).

16.9.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.9.2014  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na opravu chodníků a anglických dvorků. Poptávka je také ke stažení v sekci download.

2.9.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.8.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

26.6.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.5.2014  
Proběhlo shromáždění vlastníků domů Klatovská 2-14, Hrnčířská 14-20. Zápis ze shromáždění, účetní závěrku za rok 2013, zprávu předsedy a presenční listiny naleznete ke stažení v sekci download.

12.6.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

29.5.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

13.5.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.4.2014  
Do sekce download přidána pozvánka na shromáždění vlastníků a vzor plné moci. Shromáždění se bude konat 20.5.2014, tentokráte v jiných prostorách než je obvyklé a to na Fakultě informatiky MU Botanická 68a, Brno posluchárna D1. Všichni vlastnící jsou tímto srdečně zvání. Vezměte s sebou, prosím, tužku na vyplnění hlasovacího lístku.

15.4.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

3.4.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.3.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

13.2.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

23.1.2014  
Do sekce download přidán odkaz na dokumenty, týkající se chodníků a Anglických dvorků. Informace pro vlastníky ke stažení zde.

16.1.2014  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.11.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

7.10.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

19.9.2013  
Dnešním dnem zahajujeme topnou sezónu 2013/2014. Venkovní teploty jsou již poměrně nízké a i teplota v některých bytech naznačuje, že je na čase zahájit vytápění bytů. Vzhledem k tomu, že Teplárny Brno zahájily dodávku tepla pro vytápění oběktů již ve středu 18.9. a dle předpovědi ČMÚ můžeme očekávat dlouhodobé ochlazení, zahájilo i SV k dnešnímu dni dodávku teplé vody do jednotlivých bytů.

17.9.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.8.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.6.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

28.5.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

14.5.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.5.2013  
Do sekce download byla, dle předchozího slibu, doplněna zpráva předsedy výboru SV a zpráva revizní komise ke skromáždění vlastníků 2013.

24.4.2013  
Proběhlo shromáždění vlastníků domu Klatovská-Hrnčířská. Zápis ze shromáždění a podpisové archy naleznete v sekci download (další přílohy budou z časových důvodů zveřejněny později).
Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří se zúčastnili shromáždění.

Hlavní bod programu - oprava chodníků a anglických dvorků - nebyl schválen. Vzhledem k pochybnostem o vlastnictví pozemků pod chodníky a anglickými dvorky a samotných chodníků a anglických dvorků výbor především prověří kdo je skutečným vlastníkem.
Úkolem společenství vlastníků a výboru je řádně se starat o majetek ve vlastníctví členů SV a předcházet škodám na majetku a zdraví. Skutečně není cílem výboru opravovat majetek, který by byl ve vlastnictví někoho jiného. Prokáže-li se, že vlastníkem chodníků a anglických dvorků není SV, bude výbor požadovat jejich opravu po majiteli. V opačném případě výbor zváží opravu nejkritičtějších částí z FO v souladu se stanovami SV.

4.4.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 24.4.2013 od 16:00 (zápis) v sále Klubu university obrany, Šumavská 4, Brno. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení zde nebo také v sekci download. Žádáme vlastníky aby se dostavili na shromáždění, pro schválení některých bodů programu je třeba 75-ti procentní souhlas všech členů SV. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je ke stažení zde nebo také v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.

26.3.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

5.3.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.2.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

28.1.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

21.1.2013  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na správce nemovitosti. Poptávka je také ke stažení v sekci download.

15.1.2013  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.12.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

29.11.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.11.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

15.11.2012  
Proběhla, nebo spíše neproběhla, další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.11.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

28.10.2012  
Zápis a podpisové archy ze schůze shromáždění ke stažení v sekci download.

16.10.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.9.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

12.9.2012  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 2.10.2012 od 16:00 (zápis) v sále Klubu university obrany, Šumavská 4, Brno. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánka s programem ke stažení zde nebo také v sekci download. Žádáme vlastníky aby se dostavili na shromáždění, pro schválení některých bodů programu je třeba 75-ti procentní souhlas všech členů SV. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů nebo zástupci vchodu formou plné moci, jejíž vzor je ke stažení zde nebo také v sekci download nebo kterou je možné získat od zástupce vchodu.

4.9.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

23.7.2012  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na rekonstrukci chodníků a anglických dvorků. Poptávka je také ke stažení v sekci download.

17.7.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

26.6.2012  
Montáž sušáků na balkony a okna proběhne v měsíci červenci a srpnu. Každý byt má nárok na jeden sušák na balkon, v případě ře byt nemá balkon, má nárok na sušák na okno. Vlastník může samozřejmě montáž sušáku odmítnout, v takovém případě bude sušák uložen ve skladovacích prostorách SV a bude možné jej použít později avšak již bez montáže. Balkony budou mít barevné provedení ve shodné barvě jako zábradlí balkonů, okenní sušáky budou pozinkované - předpokládá se, že v případě zateplení průčelí domu bude ukotvení těchto sušáků skryto pod zateplovací vrstvou.

19.6.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

29.5.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

9.5.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.
Upozorňujeme na prohození termínů realizace opravy balkonů pro Klatovskou 2 a Hrnčířskou 14 - viz. zápis ze schůze.

17.4.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

27.3.2012  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.3.2012  
Plánovaný harmonogram generální opravy ZTI:

Vodorovná kanalizace ve společných prostorách: 4.6. - 11.7. 2012

Hrnčířská 14 26.3 - 6.4. 2012
Hrnčířská 16 2.4. - 13.4. 2012
Hrnčířská 18 9.4. - 20.4. 2012
Hrnčířská 20 16.4. - 27.4. 2012
Klatovská 2 23.4. - 4.5. 2012
Klatovská 4 7.5. - 18.5. 2012
Klatovská 6 14.5. - 25.5. 2012
Klatovská 8 28.5. - 8.6. 2012
Klatovská 10 4.6. - 15.6. 2012
Klatovská 12 18.6. - 22.6. 2012
Klatovská 14 25.6. - 29.6. 2012

15.3.2012  
Jak jste si jiště všimli, k položení dlažby k výtahovým dveřím nakonec nedošlo. Fy. Petr Nenál sice začala zakázku včas a podle plánu, ale po částečném dokončení jedněch dveří na Kl4 pracoviště bez vysvětlení opustili a vrátili zapůjčené klíče do schránky.
Vysvětlení tohoto jednání jsem našel na internetu bohužel až dodatečně..
Momentálně byla oslovena další firma, která reagovala na poptávku..

13.3.2012  
- Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

- Výbor SV upozorňuje vlastníky a nájemníky na práce na pokládce dlažby k výtahovým dveřím ve vchodech Klatovská 2,4,6,10,12,14, která bude probíhat 14 a 15.3 od 8:00 do 17:00. Prosíme, nepoužívejte v uvedených dnech výtah, aby nedošlo k poškození čerstvě položené dlažby.

9.3.2012  
S přicházejícím jarem je naplánováno pokračování prací na opravách balkonů. Níže jsou předběžné termíny oprav podle jednotlivých etap. Přesné termíny se mohou lišit v závislosti na povětrnostních podmínkách. V případě změněných termínu fy. Maxmont přislíbila informovat daný vchod vyvěšením informace na vchodové dveře.

1. etapa- Klatovská 4,6,8 (přední strana)již dokončeno v podzimním období
2. etapa- Klatovská 10,12,14od 10.4 (11 prac. dní)
3. etapa- Klatovská 8,6(polovina směrem ke KL8)od 25.4 (12 prac. dní)
4. etapa- Klatovská 4,6(polovina směrem ke KL4)od 11.5 (11 prac. dní)
5. etapa- Hrnčířská 14,16,20od 28.5 (12 prac. dní)
6. etapa- Hrnčířská 18, Klatovská 2od 13.6 (13 prac. dní)

8.3.2012  
V úterý 6.3. proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

5.3.2012  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na zateplení domu. Poptávka je také ke stažení v sekci download.

14.2.2012  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

17.1.2012  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

20.12.2011  

Na poslední výborové schůzi byl schválen seznam žadatelů a způsob refundace za okna. Z důvodu již připravených předpisů pro sdružené platby firmou Ager není možné snížit platby od plánovaného termínu 1.ledna 2012 a tento termín je posunut o jeden měsíc na 1.února 2012.

15.12.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

1.12.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

15.11.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

3.11.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

18.10.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.10.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.9.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

13.9.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

6.9.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

3.9.2011  

Harmonogram pro zaměření stoupaček ZTI v bytech. V přiloženém souboru je harmonogram po jednotlivých patrech a vchodech. Zaměření bude provádět firma DomiaArt, která následně pro SV zpracuje projekt na generální opravu stoupaček ZTI. (nejedná se o stoupačky topení, které jsou vedeny ve zdech, ale o stoupačku na WC, kde je veden odpad, plyn teplá a studená voda a cirkulace teplé vody).

1.9.2011  

Harmonogram pro opravu střechy a opravu elektroinstalace. Především harmonogram pro opravu elektroinstalace je pouze přibližný, přesné termíny jsou závislé na náročnosti provedení oprav v jednotlivých vchodech a přesné termíny budou oznámeny vyvěšením v dotčených vchodech. Harmonogram pro opravu balkonů bude vytvořen po dokončení první fáze opravy (Kl4,6,8) a na základě jejího průběhu. Konečný plánovaný termín pro dokončení oprav balkonů je 15.10.2011.

23.8.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

12.7.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.6.2011  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na generální opravu zdravotně technické instalace (ZTI) v domech. Poptávka je ke stažení v sekci download.

20.6.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

9.6.2011  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na zajištění technického dozoru při opravě bytových domů Klatovská 2-1 a Hrnčířská 14 - 20. Poptávka je ke stažení v sekci download.

7.6.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

31.5.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

29.5.2011  

Dne 24 května 2011 proběhla další, již čtvrtá, schůze shromáždění vlastníků jednotek Klatovská-Hrnčířská. Zápis ze schůze je ke stažení v sekci download, stejně jako podpisové archy. (z pochopitelných důvodů jsou podpisy znečitelněny)

24.5.2011
V souvislosti s diskuzí o generální opravě elektroinstalace ve společných prostorách a možném částečném nepochopení nebo nedostatečném vysvětlení některých specifik jsem se rozhodl sepsat základní body opravy a předejít tak dalším nejasnostem.

Berte prosím výše uvedené infromace jako předběžné, některé podrobnosti se ještě mohou změnit.
Miroslav Bochníček
19.5.2011  

Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

12.5.2011  
SV poptává firmu pro realizaci opravy balkonů domu Klatovská-Hrnčířská. Poptávka na opravu byla podána i prostřednictvím serveru e-poptávky. Poptávka je ke stažení v sekci download.

10.5.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

9.5.2011  
Výbor SV si dovoluje pozvat všechny vlastníky jednotek na schůzi shromáždění, která proběhne 24.5.2011 od 16:00 (zápis) v sále Klubu university obrany, Šumavská 4, Brno. Všichni vlastnící jsou srdečně zváni, pozvánku s programem naleznete v sekci download. Připomínáme, že kdo se nebude moci zúčastnit, má možnost předat svůj hlas někomu ze sousedů formou plné moci, jejíž vzor je ke stažení níže ve stejné sekci, nebo který je možné získat od zástupce vchodu.

4.5.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

27.4.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

19.4.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

4.4.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.3.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

14.3.2011  
Dnes byla na serveru e-poptávky zveřejněna poptávka na výměnu oken a vstupních dveří domu. Poptávka je ke stažení níže, nebo v sekci download.
Poptávka na výměnu oken a vstupních dveří zde.

8.3.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

22.2.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.2.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru. Hlavním tématem schůze bylo doladění detailů poptávkových řízení na opravu společné elektroinstalace, realizaci výměníkových stanic, opravu výtahů a opravu střechy.
Poptávka na generální opravu společné elektroinstalace ke stažení zde.
Poptávka na generální opravu osobních výtahů ke stažení zde.
Poptávka na celkovou opravu střech bytového domu zde.
Poptávka na vybudování výměníkových stanic zde.

1.2.2011  
Vzhledem ke špatnému stavu balkonů, z nichž některé jsou v havarijním stavu a mohou ohrožovat zdraví a životy osob, rozhodlo SV o jejich rekonstukci. Z toho důvodu byla sjednána fy. Vykos, která provede stavebně technické a statické posouzení balkonů a určí rozsah a postup prací pro jejich opravu.
Fy. Vykos stanovila harmonogram prohlídek balkonů v jednotlivých bytech - viz soubor 1.2.2011  .
Výbor SV prosí tímto majitele bytů, aby v uvedené datum a čas zpřístupnili balkon a umožnili firmě provést prohlídku a připravit sjednané podklady pro opravu.
            Děkujeme

1.2.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

25.1.2011  
V sekci zápisy ze schůzí výboru je k dispozici zápis ze schůze výboru. Nyní nově ve formátu PDF. Hlavním tématem schůze bylo pokračování v přípravách a realizaci oprav domu.

18.1.2011  
Proběhla další schůze výboru. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

14.12.2010  
Proběhla schůze výboru s jediným hlavním bodem programu - výběr firmy pro vytvoření projektové dokumentace pro generální opravu společné elektroinstalace v domě. Zápis naleznete jako vždy v sekci zápisy ze schůzí výboru.

8.12.2010  
Proběhla schůze výboru jejímž hlavním tématem bylo projednání nabídek na projektovou dokumentaci pro generální opravu elektroinstalce. Kromě toho byla projednána i oprava vodorovné kanalizace a další body. Více v sekci zápisy ze schůzí výboru.

23.11.2010  
Proběhla další schůze výboru SVJ, zápis ze schůze je k dispozici jako obvykle v sekci Zápisy ze schůzí výboru. Hlavními body schůze byla pokračující příprava rekonstrukce domu, především pak příprava rekonstrukce balkonů, společné elektroinstalace, vodorovné kanalizace, rekonstrukce výměníkové stanice a další body.

9.11.2010  
Proběhla další schůze výboru SVJ, zápis ze schůze je k dispozici jako obvykle v sekci Zápisy ze schůzí výboru.

26.10.2010  
Proběhla schůze výboru jejímž hlavním tématem bylo projednávání výměny oken, jakož i další rekonstrukce objektu. Zápis ze schůze je k dispozici jako obvykle v sekci Zápisy ze schůzí výboru.

7.10.2010  
Do sekce Zápisy ze schůzí výboru přidán zápis ze schůze výboru konané 7.10.2010. Hlavním tématem jednání výboru byla především výměna oken v objektu. Více viz. zmíněný zápis.

29.9.2010  
Do sekce Zápisy ze schůzí výboru přidán zápis ze schůze výboru konané 29.9.2010.

29.9.2010  
Do sekce download dolpněny podpisové archy ze schůze shromáždění 16.9.2010.

22.9.2010  
Proběhla první schůze výboru po shromáždění vlastníků. Hlavním úkolem schůze byly úkony spojené s výměnou oken a zahájení dalších oprav. Více v zápisu ze schůze v příslušné sekci....

16.9.2010  
Proběhlo další shromáždění vlastníků jednotek. Zápis ze shromáždění je ke stažení v sekci Download.

26.8.2010  
Proběhla další schůze výboru. Hlavními body jednání byla příprava programu nadcházejícího shromáždění a projednání plánu oprav objektu. Zápis ze schůze je opět k dispozici v sekci Zápisy ze schůzí výboru, v sekci Download je k dispozici pozvánka na shromáždění vlastníků.

19.8.2010  
Proběhla další schůze výboru. Stěžejními body schůze byla příprava plánu oprav pro město, tak aby bylo možné co nejrychleji čerpat přislíbené finance a to včetně výměny oken a s tím související příprava shromáždění vlastníků a programu shromáždění. Zápis ze schůze je opět k dispozici v sekci Zápisy ze schůzí výboru.

16.8.2010  
upraven vzor plné moci v sekci "Download" tak aby vzor byl použitelný i pro další shromáždění SV.

15.7.2010  
Proběhla další schůze výboru společenství. V rámci schůze bylo mimo jiné projednáno pokračující zaměřování bytů, výměna oken a plán oprav a diskuze s členy revizní komise. Více v zápisu ze schůze v příslušné sekci.

21.6.2010  
Proběhla další schůze výboru společenství. Hlavními body byla především příprava na opravy a rekonstrukce domu (výměna oken,..) aby bylo možné čerpat městem příslíbenou finanční částku. Více v zápisu ze schůze v příslušné sekci.

2.6.2010  
Na základě usnesení schůze shromáždění byly aktualizovány stanovy společenství v sekci download.

31.5.2010  
Proběhla další schůze výboru. V průběhu schůze proběhla volba nových členů vedení výboru společenství. Pan Filip Rada rezignoval na svoji funkci, nové vedení bylo zvoleno hlasováním výboru v následují sestavě:


16.5.2010
Jak si možná již mnozí všimli, webové stránky společensví přešly na vlastní doménu. Nově je tedy internetová adresa www.klatovskahrncirska.cz, z adresy vypadlo dříve použité .wz. Máte-li stránku uloženou v seznamu oblíbených, nezapomeňte si prosím adresu upravit nebo klikněte zde pro nové přidání stránky do oblíbených. Spolu s úpravou adresy byly změněny i e-mailové adresy v sekci kontakty. Společně se změnou domény je webová stránka nově umístěna na novém hostingu - s laskavým přispěním pana Kutálka nyní využíváme zdarma diskový prostor jeho serveru za což panu Kutálkovi patří velký dík. Změnou domény očekávám nejenom zjednodušení zadávání adresy stránky a e-mailových adres, ale především možnost odstranění reklamy ze stránky a celkovou vyšší spolehlivost a bezpečnost.


22.4.2010  

29.3.2010  

17.3.2010  

10.3.2010  

10.2.2010  

8.2.2010  

4.2.2010  

8.1.2010  

6.1.2010  

18.12.2009  

23.9.2009    proběhla první schůze výboru společenství.