Download


6.12.2023

             Zápis ze shromáždění vlastníků SV 23.11.2023


17.10.2023

             Pozvánka na mimořádnou schůzi shromáždění SV 23.10.2023

             Vzor plné moci - trvalý, pro zastupování i na budoucích shromážděních

             Vzor plné moci - pouze pro konkrétní shromáždění


9.2.2023

             Výsledky hlasování..

             Zápis z mimořádného shromáždění SV 2.2.2023


16.1.2023

             Pozvánka na mimořádnou schůzi shromáždění SV 2.2.2023

             Vzor plné moci - trvalý, pro zastupování i na budoucích shromážděních

             Vzor plné moci - pouze pro konkrétní shromáždění

             Návrh úpravy stanov


25.5.2022

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 9.6.2022

             Vzor plné moci - vlastník

             Určení společného správce - plná moc pro spoluvlastniky


3.11.2021

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 18.11.2021

             Plná moc

             Určení společného správce - plná moc pro spoluvlastniky


18.9.2019

             Zápis ze shromáždění 2019


19.8.2019

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 5.9.2019

             Plná moc

             Určení společného správce - plná moc pro spoluvlastniky


5.6.2018

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 20.6.2018

             Určení společného zástupce - plná moc


7.9.2017

             Zápis ze shromáždění

             Zpráva předsedy za rok 2017

             Zpráva o hospodaření společenství


8.8.2017

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 7.9.2017

             Plná moc pro SJM

             Určení společného správce - plná moc pro spoluvlastniky


4.4.2017

             Poptávka na zpracování projektu na opravu fasády


7.9.2016

             Zápis ze shromáždění

             Příloha č.1: Protokol o hlasování

             Příloha č.2: Zpráva předsedy za rok 2015

             Příloha č.3: Zpráva o hospodaření společenství

             Příloha č.4: Zpráva kontrolní komise

             Příloha č.5: Uzávěrka


11.8.2016

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 7.9.2016

             Plná moc pro SJM

             Určení společného správce - plná moc pro spoluvlastniky


17.2.2016

             Archiv dokumentů týkajících se GO ZTI

             Zpráva předsedy ke shromáždění SV 16.9.2015

             Presenční listiny

             Účetní závěrka

             Zpráva kontrolní komise

             Zpráva o hospodaření společenství


21.9.2015

             Zápis ze schůze shromáždění SV 16.9.2015

             Zpráva předsedy ke shromáždění SV 16.9.2015

             Presenční listiny

             Účetní závěrka

             Zpráva kontrolní komise

             Zpráva o hospodaření společenství


27.8.2014

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 16.9.2015

             Plná moc pro shromáždění vlastníků


15.12.2014

             Stanovy SV Klatovská - Hrnčířská


15.12.2014

             Podpisové archy ze schůze shromáždění SV 4.12.2014

4.12.2014

             Zápis ze schůze shromáždění SV 4.12.2014


30.10.2014

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 4.12.2014 (aktualizováno 18.11.2014)

             Plná moc pro shromáždění vlastníků


4.9.2014

             Poptávka na opravu chodníků a anglických dvorků.


29.4.2014

             Zápis ze schůze shromáždění SV 20.5.2014

             Zpráva předsedy ke shromáždění SV 20.5.2014

             Presenční listiny

             Účetní závěrka 2013


20.4.2013

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 20.5.2014

             Plná moc pro shromáždění vlastníků


23.1.2014

             Souhrn dokumentů chodníky a Anglické dvorky - ZIP


17.1.2014

             Poptávka na projekt na opravu chodníků.


29.4.2013

             Zápis ze schůze shromáždění SV 24.4.2013

             Podpisové archy ze schůze shromáždění SV 24.4.2013

             Zpráva předsedy ke shromáždění SV 24.4.2013

             Zpráva kontrolni komise ke shromáždění SV 24.4.2013


4.4.2013

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 24.4.2013

             Plná moc pro shromáždění vlastníků


21.1.2013

             Poptávka na správce domu.


28.10.2012

             Zápis ze schůze shromáždění SV 2.10.2012

             Podpisové archy ze schůze shromáždění SV 2.10.2012


12.9.2012

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 2.10.2012

             Plná moc pro shromáždění vlastníků


23.7.2012

             Poptávka na rekonstrukci chodníků a anglických dvorků.

5.3.2012

             Poptávka na zateplení domu.

22.6.2011

             Poptávka na generální opravu zdravotně technické instalace (ZTI).

9.6.2011

             Poptávka na zajištění technického dozoru investora při opravách domu.

29.5.2011

             Zápis ze schůze shromáždění konaného 24.5.2011

             Podpisové archy ze schůze shromáždění ...


12.5.2011

             Poptávka na opravu balkonů.

9.5.2011

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 24.5.2011


14.3.2011

             Poptávka na výměnu oken a vstupních dveří.

8.2.2011

             Poptávka na generální opravu elektroinstalace ve společných prostorách.

             Poptávka na opravu výtahů.

             Poptávka na celkovou opravu střechy bytového domu.

             Poptávka na vybudování výměníkových stanic.


29.9.2010

             Podpisové archy ze schůze shromáždění 16.9.2010

22.9.2010

             Zápis ze shromáždění vlastníků 16.9.2010


26.8.2010

             Pozvánka na schůzi shromáždění SV 16.9.2010


22.4.2010

             Zápis ze schůze shromáždění konaného 13.4.2010

             Podpisové archy ze schůze shromáždění ...


29.3.2010

             Jednací a hlasovací řád

             Pozvánka na Shromáždění členů SV 13.4.2010

             Vzor plné moci


             Pojistná smlouva

             Pozvánka na Shromáždění členů SV 25.2.

             Stanovy SV Klatovská-Hrnčírská

             Záznam z ustavující schůze 9.9.2009

             Stavebni upravy bytovych domu-pruzkum trhu

             Informace SVKH

             Povinnost nového vlastníka hradit daň z nemovitosti

             OPRAVY V DOMĚ - CO HRADÍ VLASTNÍK A CO SE HRADÍ Z FONDU OPRAV