Zápisy ze schůzí výboru...


Datum konání schůze:
          25.3.2024
          9.1.2024
          21.11.2023
          17.10.2023
          7.8.2023
          10.7.2023
          13.6.2023
          15.5.2023
          26.1.2023
          5.1.2023
          29.11.2022
          22.11.2022
          25.10.2022
          18.10.2022
          6.10.2022
          27.9.2022
          8.9.2022
          25.8.2022
          11.8.2022
          4.8.2022
          30.6.2022
          20.4.2022
          4.4.2022
          7.3.2022
          21.2.2022
          20.12.2021
          2.11.2021
          12.10.2021
          30.6.2021
          3.8.2020
          22.6.2020
          18.5.2020
          10.3.2020
          7.1.2020
          24.10.2019
          18.9.2019
          19.8.2019
          25.7.2019
          25.6.2019
          16.5.2019
          7.3.2019
          10.1.2019
          4.12.2018
          8.11.2018
          4.10.2018
          6.9.2018
          6.8.2018
          25.6.2018
          4.6.2018
          22.5.2018
          17.4.2018
          20.3.2018
          20.2.2018
          15.1.2018
          11.12.2017
          8.8.2017
          18.7.2017
          27.6.2017
          5.6.2017
          9.5.2017
          4.4.2017
          24.01.2017
          14.12.2016
          24.11.2016
          31.10.2016
          18.10.2016
          23.8.2016
          11.8.2016
          21.7.2016
          28.6.2016
          8.6.2016
          14.01.2016
          16.11.2015
          24.08.2015
          21.07.2015
          17.06.2015
          23.04.2015
          5.3.2015
          20.1.2015
          15.12.2014
          25.11.2014
          18.11.2014
          30.10.2014
          23.10.2014
          7.10.2014
          16.9.2014
          2.9.2014
          7.8.2014
          26.6.2014
          12.6.2014
          29.5.2014
          13.5.2014
          15.4.2014
          3.4.2014
          6.3.2014
          13.2.2014
          16.1.2014
          18.11.2013
          7.10.2013
          17.9.2013
          6.8.2013
          25.6.2013
          28.5.2013
          14.5.2013
          4.4.2013
          26.3.2013
          5.3.2013
          18.2.2013
          28.1.2013
          15.1.2013
          20.12.2012
          29.11.2012
          22.11.2012
          15.11.2012
          8.11.2012
          16.10.2012
          18.9.2012
          4.9.2012
          17.7.2012
          19.6.2012
          29.5.2012
          9.5.2012
          17.4.2012
          27.3.2012
          13.3.2012
          6.3.2012
          14.2.2012
          17.1.2012
          15.12.2011
          1.12.2011
          15.11.2011
          3.11.2011
          18.10.2011
          4.10.2011
          22.9.2011
          13.9.2011
          6.9.2011
          23.8.2011
          12.7.2011
          20.6.2011
          7.6.2011
          31.5.2011
          19.5.2011
          10.5.2011
          4.5.2011
          27.4.2011
          19.4.2011
          4.4.2011
          22.3.2011
          8.3.2011
          22.2.2011
          8.2.2011
          1.2.2011
          25.1.2011
          18.1.2011
          14.12.2010
          8.12.2010
          23.11.2010
          9.11.2010
          26.10.2010
          7.10.2010
          29.9.2010
          22.9.2010
          9.9.2010
          26.8.2010
          19.8.2010
          15.7.2010
          21.6.2010
          31.5.2010
          21.4.201018.1.2011   18:30 - 21:00

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Stašková, Remsová, Sýkorová, Hájek, Štaif, Monzerová, Kutín
Nepřítomní:Hladík, Rada (oba omluveni)

Za revizní komisi: J. Holčík
Hosté: p. Kocmánek, p. Kovařík, p. Hirš, p. KřenekZápis schůze:
14.12.2010   18:00 - 19:00

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Stašková, Hladík, Remsová, Sýkorová, Hájek, Štaif, Ptáčková
Nepřítomní:Kutín, Rada

Za revizní komisi: J. Holčík (do 18:15)
Hosté: -

Program:
     1.  Úvod
     2.  Výběr fy. na vytvoření projektové dokumentace na generální opravu elektroinstalace
     3.  Plán činnosti výboru na další období


Zápis schůze:

18:05 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

18:10 – Bod 2 programu – Výběr fy. na vytvoření projektové dokumentace na generální opravu elektroinstalace
     Na základě zpracované tabulky vytvořené z poskytnutých informací v jednotlivých nabídkách a na základě další diskuze byly do užšího výběru vybrány následující firmy – CMI Buildings.r.o., Voltage s.r.o., Elektro Brno a.s.
Hlasování o výběru: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

Po další diskuzi výbor určil hlasováním pořadí vybraných firem:
     1.     Voltage s.r.o.              6 hlasů
     2.     CMI Buildings.r.o.     3 hlasy
     3.     Elektro Brno a.s.        0 hlasů

Na základě přidělených hlasů výbor dalším hlasováním potvrdil vítěze – firmu, která zpracuje poptávanou projektovou dokumentaci – firmu Voltage s.r.o..
Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 0, zdržel se 1.

Firma Voltage bude požádána o zaslání smlouvy o dílo.
Smlouva bude posouzena v rámci výboru a revizní komise (e-maily) a finální verze smlouvy bude s firmou podepsána v nejkratším možném termínu.


18:40 – Bod 9 programu – Plán činnosti výboru
     Termín příští schůze výboru 18.1.2010 čas 18:30

19:00 – ukončení schůze


8.12.2010   18:00 - 20:30

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Stašková, Hladík, Remsová, Sýkorová, Hájek (od 18:30) , Štaif (od 18:30)
Nepřítomní: Ptáčková, Kutín, Rada (omluveni)

Za revizní komisi: J. Holčík (od 19:20)
Hosté: -

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Informace o objednávce na kamerový průzkum ležaté kanalizace – Štaif, Rada
     5.  Generální oprava elektroinstalace
     6.  Oprava střechy
     7.  Oprava balkonů
     8.  Různé
     9.  Návrh plánu činnosti výboru


Zápis schůze:

18:25 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

18:26 – Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze


18:52 – Bod 3 programu – Došlá pošta


19:16 – Bod 4 programu – Informace o objednávce na kamerový průzkum ležaté kanalizace – Štaif, Rada
     Předána zpráva o revizi kanalizace.
p. Štaif zpracuje poptávku na realizaci oprav na základě zpracované revizní zprávy a poptá u firem. Termín pro dodání nabídek – do 14.1.2010

19:29 – Bod 5 programu – Generální oprava elektroinstalace
     V termínu specifikovaném v poptávce byly doručeny nabídky firem: Voltage s.r.o, Martin Hanák, A-Z elektro, Leitner elstav s.r.o., JICOM spol. s.r.o., CMI Building, s.r.o., Dlouhý Group s.r.o., Elektro Brno a.s., OSS Brno s.r.o., Ivo Slačálek elektroprojekce, Elektroprojekt Rosypal, Luxel spol. s.r.o.

Potvrzení e-mailem na RK (e-maily obdržené do 8.12 16:00): Elektro Brno, Luxel, Dlouhý group, JICOM, CMI building, Hanák, Voltage, OSS brno, A-Z elektro, Štorch.

Registrace jednotlivých nabídek:
Ivo Slačálek – 83000 bez DPH/11 vhcodů včetně požární zprávy
A-Z elektro – 65000 bez DPH
Leitner – 236500 kč
CMI building – 40000bez DPH/ 11vchodů
Elektroprojekt Rozsypal – 65000 (není plátcem DPH)
JICOM – 83000 bez DPH/11 vchodů včetně požární zprávy
Dlouhý group s.r.o. – 103500 bez DPH
Luxel – 41600 bez DPH
Elektro Brno – 75000 bez DPH
Martin Hanák – 170500bez DPH
Voltage – 41470 bez DPH
OSS Brno – 72500bez DPH

Do příští schůze bude zpracována kompletní tabulka s podklady od firem jako podklad pro rozhodnutí výboru o výběru firmy.

20:32 – Bod 6 programu – Oprava střechy
     Projednání odloženo na další schůze výboru

20:04 – Bod 7 programu – Oprava balkonů
     Projednána předběžná nabídka od fy. Vykos CZ, včetně doplňujících informací poslaných e-mailem.
Dále diskutováno jestli bude požadována smlouva o dílo či nikoli a bude vytvořena objednávka na základě doplněné nabídky – hlasování: 6 proti vytvoření objednávky bez smlouvy, 2 se zdrželi.
Bochníček zajistí u p. Hynkové zaslání doplněné nabídky, tato bude rozeslána e-mailem a po odsouhlasení vytvoří J.Remsová objednávku.

20:23 – Bod 8 programu – Různé


20:26 – Bod 9 programu – Návrh plánu činnosti výboru
     Termín příští schůze výboru 14.12.2010 čas 18:00

20:30 – ukončení schůze


23.11.2010   18:00 - 21:14

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Ptáčková, Stašková, Štaif do 19:50, Hladík, Kutín do 20:00, Rada do 20:00, Hájek, Remsová
Nepřítomní: Sýkorová (omluvena)

Za revizní komisi: -
Hosté: p.Šikula

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Informace o objednávce na kamerový průzkum ležaté kanalizace – Štaif, Rada
     5.  Výběr firmy na dodávky a montáže nových indikátorů rozúčtování topných nákladů
     6.  Rekonstrukce elektroinstalace
     7.  Oprava balkonů
     8.  Různé
     9.  Návrh plánu činnosti výboru


Zápis schůze:

18:37 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 1.

18:39 – Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze


19:54 – Bod 3 programu – Došlá pošta


20:28 – Bod 4 programu – Informace o objednávce na kamerový průzkum ležaté kanalizace – Štaif, Rada
– kamerové zkoušky probíhají od 22.11.2010

20:03 – Bod 5 programu – Výběr firmy na dodávky a montáže nových indikátorů rozúčtování topných nákladů
Nabídky od 4 firem viz předchozí výborová schůze. Do užšího výběru byly vybrány fy EMBRA a TBslužby.
Hlasování o výběru fy: Embra – pro 3, TBslužby – pro 6, zdrželi se 0
Hlasováním byla vybrána firma TBslužby, která bude vyzvána k předložení smlouvy na výměnu měřičů včetně odečtů s výpovědní lhůtou na odečty 2 měsíce. (Doležel)

20:32 – Bod 6 programu – rekonstrukce elektroinstalace
Předběžně poptána rekonstrukce elektroinstalace přes e-poptávky, k dnešnímu dni projevilo zájem několik firem. Veřejná prohlídka objektu 24.11.2010 v 17:15 a 29.11.2010 v 18:00.
Do příští schůze bude zjištěna cena za případné zpracování projektu na rekonstrukci elektroinstalace a na příští schůzi bude rozhodnuto zda-li bude zpracován projekt a firmy poptány na základě projektu, nebo na základě pouhého zadání rozsahu rekonstrukce..
(předběžné zadání: rekonstrukce společných rozvodů elektřiny od vstupních pojistek, po jističe jednotlivých bytů (mimo tyto jističe), včetně zvonkového rozvodu a tabel a včetně ukrytí rozvodů UPC pod omítku. Součástí je i výměna vypínačů a svítidel, instalace ovládání chodbového osvětlení na fotobuňku na jednotlivá patra, zednické zapravení a vymalování.
Poptávaná fy. zajistí všechna nutná povolení…(UPC, stavební povolení, EON,…) a zajistí odvoz odpadu a suti vzniklé pracemi a úklid.

20:48 – Bod 7 programu – Oprava balkonů
- Revize poptána u pí. Ing. Hynkové (publikovala odborný článek o rekonstrukcích balkonů)
- Přibližná cena revize je 55000 kč včetně DPH (cca 550kč za balkon bez DPH), součástí revize je stavebně technický a statický průzkum, návrh rekonstrukce a postup prací včetně ocenění prací.
Návrh na objednání revize všech balkonů dle nabídky p. Hynkové (Bochníček) Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

20:53 – Bod 8 programu – Různé


20:58 – Bod 9 programu – Návrh plánu činnosti výboru
     Termín příští schůze výboru 8.12.2010 v 18:30, dále pak předběžně 22.12.2010

21:14 – ukončení schůze


9.11.2010   18:00 - 21:16

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Ptáčková, Stašková, Štaif, Sýkorová, Hladík, Kutín, Rada do 20:30
Nepřítomní: Hájek, Remsová (oba omluveni)

Za revizní komisi: Holčík, Perna
Hosté: Kovařík do 20:00

Program:
     1.  Úvod
     2.  Informace o jednání s Teplárnami Brno
     3.  Výběr firmy na dodávky a montáže nových indikátorů rozúčtování topných nákladů
     4.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     5.  Došlá pošta
     6.  Informace o stavu poptávky na kamerové zkoušky ležaté kanalizace - Štaif
     7.  Návrh plánu činnosti výboru
     8.  Různé


Zápis schůze:

18:37 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

18:39 – Bod 2 programu – Informace o jednání s Teplárnami Brno
Po konzultaci s odborníky se jeví realizace více než jedné výměníkové stanice jako nerentabilní a návratnost by byla více než 100 let. Zásadní problém je s připojením k hlavnímu řádu, který by byl příliš nákladný (vybudování vnějších přípojek teplárnami pro jednotlivé výměničky) Úkoly (p. Kovařík)
- Teplárna bude požádána o kalkulaci vytvoření 11 přípojných míst na místo jednoho místa s vedením jak zemí, tak sklepními prostory.
- Fy.Tenza a TBS bude požádána o kalkulaci dvou variant: rekonstrukce stávající výměníkové stanice, vybudování převodní stanice a vnitřního rozvodu a 11-ti výměníkových stanic.


19:16 – Bod 3 programu – Výběr firmy na dodávky a montáže nových indikátorů rozúčtování topných nákladů
Nabídka od 4 firem (Techem, Embra, TB služby, Thera Energo)
Embra, TBS a Thera nabízí měřidla Siemens, Techem má svá měřidla Techem.

     Ceny bez DPH.
     Techem – měřák 410kč včetně montáže, 51 kč odečet na 1 měřák
     TBS – měřák 490Kč včetně montáže, 40 kč odečet na 1 měřák
     Thera – měřák 500 kč včetně montáže, 40kč odečet na 1 měřák
     Embra – měřák 465kč včetně montáže, 50 kč odečet na 1 měřák

Rozhodnutí odloženo na příští výbor po prostudování nabídek.
Pan Kovařík rozešle nabídky od firem e-mailem plus srovnání v tabulce.
J.Doležel zjistí na Ageru, jestli je zajištěn odečet za rok 2010, nebo si jej musí zajistit SV.19:45 – Bod 4 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze


20:16 – Bod 5 programu – Došlá pošta
Nabídka pana Siudy o správě domu Klatovská 2-14 a Hrnčířská 14-20.
Výbor neuvažuje o změně správcovské firmy, a pokud by k tomu došlo, pak pouze formou poptávkového řízení

20:22 – Bod 6 programu – Informace o stavu poptávky na kamerové zkoušky ležaté kanalizace - Štaif
Dohodnuty finální podmínky na provedení kamerových zkoušek s firmou Sebak (vybrána na posledním výboru)
Hlasování o vystavení objednávky firmě Sebak (cena 56 430kč včetně DPH)
Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

20:30 – Bod 7 programu – Návrh plánu činnosti výboru
     Termín příští schůze výboru 23.11.2010 18:30

20:36 – Bod 8 programu – Různé


21:16 – ukončení schůze


26.10.2010   18:00 - 22:00

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Ptáčková, Stašková (od 18:50), Štaif, Sýkorová, Hájek, Remsová, Hladík, Kutín, Rada
Nepřítomní: -

Za revizní komisi: Holčík
Hosté: Čermák

Program:
     1.  Úvod
     2.  Došlá pošta
     3.  Dokončení projednávání bodu 4 z minulé schůze (Informace o smlouvě na výměnu oken - Remsová)
     4.  Postup dalších oprav dle schválení shromážděním
     5.  Návrh plánu činnosti výboru
     6.  Různé


Zápis schůze:

18:07 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 10 proti 0, zdržel se 0.

18:10 – Bod 2 programu – Došlá pošta


18:27 – Bod 3 programu – Dokončení projednávání bodu 4 z minulé schůze (Informace o smlouvě na výměnu oken - Remsová)
Předložen dokument o pochybnostech vůči proběhnuvšímu poptávkovému řízení.
Diskuze o bodech zmíněného dokumentu.

Návrh na revokaci rozhodnutí výboru z poslední schůze o opakování výběrového řízení.
Výsledek hlasovaní: pro 7 proti 1, zdržel se 3.
Rozhodnutí z minulé schůze bylo revokováno a bude o něm hlasováno znovu

Hlasování výboru o opakování poptávkového řízení.
Výsledek hlasovaní: pro 6, proti 2, zdržel se 3.
Poptávkové řízení bude opakováno.

Hlasování o volbě koordinátora nového poptávkového řízení na výběr firmy pro výměnu oken.
Navrženi: Remsová, Rada jako společní koordinátoři.
Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 0, zdržel se 2.
Termín pro zpracování nové poptávky, ve spolupráci se stavební komisí, bude určen na základě výsledků projektu na zelenou úsporám (viz. další bod programu), součástí poptávky budou i vstupní dveře (přední i zadní).

20:21 – Bod 4 programu – Postup dalších oprav dle schválení shromážděním
V souvislosti s výměnou oken a zateplením objektu a možností čerpání financí z fondu zelená úsporám je třeba zadat zpracování projektu na zelenou úsporám.
Koordinátorem zvolena již dříve J.Remsová, poptávka je již připravena, do 9.11.2010 bude vytvořena ve spolupráci se stavební komisí finální verze poptávky, ta po odsouhlasení výborem bude rozeslána jednotlivým firmám. V součinnosti s budoucím zpracovatelem projektu na zelenou úsporám bude řešena i poptávka na výměnu oken.
Postup schválen hlasováním výboru: Výsledek hlasovaní: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Na kompenzaci za výměnu oken má nárok ten kdo má okna mladší 15-ti let a v případě výměny po 1.12.2010 musí být okna vyměněna firmou na seznamu firem pro zelenou úsporám i okna samotná musí být na seznamu a musí splňovat parametry požadované dotačním programem zelená úsporám..
Postup schválen hlasováním výboru: Výsledek hlasovaní: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

P.Kutín zajistí nacenění rekonstrukce svislých rozvodů ZTI.

Bochníček – kontaktovat firmu zajišťující revize balkonů a zjistit podmínky realizace revize balkonů


Harmonogram aktivit:
     1. Zelená úsporám, výměna oken
     2. Ležaté kanalizace, svody dešťové vody a oplechování
     3. Balkony
     4. Výměníkové stanice
Harmonogram schválen hlasováním výboru: Výsledek hlasovaní: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Přibližné necenění výměníkových stanic zajistí J.Doležel.

Rekonstrukce vodorovné kanalizace: Přijaty celkem tři nabídky od firem na rekonstrukce kanalizace. (Firma STROER Vlastimil, Sebak, Huslík. s.r.o.)
Všechny firmy shodně při osobní návštěvě požadovali kamerové zkoušky pro přesnější nacenění rekonstrukce.
     Firma Stroer požaduje 23070kč za provedení kamerových zkoušek (bez čištění)
     Firma Sebak požaduje 40Kč za metr, celk. 57000kč za provedení kamerových zkoušek (včetně čištění)
     Firma Huslík s.r.o. požaduje za kamerové zkoušky 60kč/metr, celkem 36000kč.
Na základě prostudování nabídek a po zvážení detalů nabídek vybrána fy. Sebak pro provedení kamerových zkoušek (firma zahrnula do nabídky zpracování reportu o zkoušce a provedení zkoušky i přípojných vedení,…)
Výsledek hlasovaní: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

21:48 – Bod 5 programu – Návrh plánu činnosti výboru
     Termín příští schůze výboru 9.11. 18:00

21:49 – Bod 6 programu – Různé
     Neplatiči – rozeslány doporučenou poštou upomínky ze správcovské kanceláře Ageru.

21:59 – ukončení schůze


7.10.2010   18:00 - 21:45

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Štaif, Remsová, Hladík (od 18:15), Kutín (do 20:40), Rada
Nepřítomní: Hájek, Sýkorová (oba omluveni), Stašková

Za revizní komisi: Hrdina (od 18:50)
Hosté: Šteflíčková, Rozwalka, Křenek

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Informace o smlouvě na výměnu oken - Remsová
     5.  Informace o stavu poptávky na rekonstrukci ležaté kanalizace – Štaif
     6.  Projednání harmonogramu dalších oprav
     7.  Návrh plánu činnosti výboru
     8.  Různé


Zápis schůze:

18:11 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 7 proti 0, zdržel se 0.


18:13 - Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze:


18:57 – Bod 3 programu – Došlá pošta
Žádná došlá pošta na adresu SV.

18:58 – Bod 4 programu – Informace o smlouvě na výměnu oken - Remsová
Úkol – H.Ptáčková zjistí, lze-li získanou energetickou úsporu po výměně oken (již uzavřená zakázka a zaplacení) započítat do celkové úspory pro program zelená úsporám.
Revizní komise po prostudování podkladů a na žádost jednoho z vlastníků doporučuje opakovat poptávkové řízení, zároveň připouští možnost zachovat výsledek stávajícího poptávkového řízení, protože pochybení ve fázi poptávkového řízení nebylo výrazné.
Hlasování výboru o opakování poptávkového řízení.
Výsledek hlasovaní: pro 3, proti 4, zdržel se 1.
Vzhledem k časové tísni nebylo projednávání tohoto bodu ukončeno a jednání bude pokračovat na příští schůzi výboru.

Úkoly na příště:
 • zjistit na stavebním úřadě jaké řízení je vyžadováno pro výměnu oken
 • Stavební odborníci připraví seznam připomínek ke smlouvě o výměně oken
 • Filip Rada a Jitka Remsová stanoví termín příští schůze na základě dohody s právníky z důvodu právního posouzení smlouvy o výměně oken.
Vzhledem k časové tísni budou i další body programu projednány na příští schůzi výboru

21:45 – ukončení schůze


29.9.2010   18:30 - 21:06

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Ptáčková, Stašková, Štaif, Sýkorová, Hájek, Rada, Remsová (od 18:20)
Nepřítomní: Hladík, Kutín (oba omluveni)

Za revizní komisi: -
Hosté: -

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Výběr firmy na výměnu oken
     5.  Postup dalších oprav dle schválení shromážděním
     6.  Návrh plánu činnosti výboru
     7.  Různé


Zápis schůze:

18:33 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 0, zdržel se 0.


18:38 - Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze:


18:50 – Bod 3 programu – Došlá pošta


19:15 – Bod 4 programu – Výběr firmy na výměnu oken


20:46 – Bod 5 programu – Postup dalších oprav dle schválení shromážděním


21:00 – Bod 6 programu – Návrh plánu činnosti výboru
Termín příští schůze výboru 7.10. 18:00

21:05 - Bod 7 programu – Různé
Info o zrušení plánovaného natáčení ČT – ČT z důvodu protestu proti nočnímu natáčení svůj záměr natáčet ruší, provede pouze natáčení v interiéru KL4 v dopoledních hodinách nebo najde pro celé natáčení jinou lokalitu

21:06 – ukončení schůze


22.9.2010   18:00 - 21:01

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Ptáčková, Stašková, Štaif, Sýkorová, Hájek, Rada, Remsová (od 18:20)
Nepřítomní: Hladík, Kutín (oba omluveni)

Za revizní komisi: Perna (od 18:25)
Hosté: -

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Doplnění pravidel pro výběrové řízení dle připomínky ze shromáždění
     5.  Zákonné revize
     6.  Zrušení poplatku za STA
     7.  Zabezpečení odeslání žádosti o odsouhlasení oprav na Magistrát města Brna
     8.  Výběr firmy na výměnu oken
     9.  Stanovení pravidel pro vlastníky, kteří budou chtít dřevěná okna
     10. Postup dalších oprav dle schválení shromážděním
     11. Neplatiči
     12. Návrh plánu činnosti výboru
     13. Různé


Zápis schůze:

18:08 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 0, zdržel se 0.


18:09 - Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze:

18:32 – Bod 3 programu – Došlá pošta

18:50 – Bod 4 programu – Doplnění pravidel pro výběrové řízení dle připomínky ze shromáždění.
Pravidla doplněna o poslední bod na základě připomínky ze shromáždění. Dále celé znění pravidel včetně doplnění:

Pro udržení maximální transparentnosti při zadávání zakázek výbor stanovil po dohodě s revizní komisí následující pravidla:
 • Výbor zvolí pro každou zakázku koordinátora, který bude zajišťovat výběrové řízení.
 • Koordinátor zpracuje poptávku a tato po odsouhlasení výborem bude zveřejněna na webu společenství, na vchodových informačních tabulích a rozeslána firmám.
 • Nabídky budou doručovány do schránky společenství doporučeně do data stanoveného v poptávce a o poslání nabídky zároveň informuje odesílatel e-mailem revizní komisi (e-mailová adresa bude zveřejněna v nabídce).
 • Obálky budou otevřeny na schůzi výboru za přítomnosti člena revizní komise a zaevidovány.
 • Výbor provede po zpracování koordinátorem výběr nejlepší nabídky hlasováním a seznámí členy SV s výsledky na vchodových schůzích a webové stránce.
 • Výbor dle potřeby může přizvat k přípravě, vyhodnocení a realizaci zakázek odborníky z oboru.
Pravidla schválena hlasováním výboru. Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.


18:56 – Bod 5 programu – Zákonné revize
Dle připomínky pana Suidy je nutné objednat některé revize. Návrh je urgentní revize objednat ihned přes pana Suidu, na ostatní revize, které snesou odklad, vypsat poptávkové řízení.
Urgentní revize: revize plynu u nezpřístupněných bytů, elektro Klatovská 2, hromosvod Klatovská 4,6,8,12. Revize plynu bude provedena jinou fy. než Anýž.
          Návrh schválen hlasováním výboru. Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 1, zdržel se 0.

19:06 – Bod 6 programu – Zrušení poplatku za STA.
Předseda výboru zjistí, co je hrazeno z poplatku za STA (údržba, el.en., obojí ?)
O poplatku bude jednáno na příští schůzi výboru.


19:10 - Bod 7 programu – Zabezpečení odeslání žádosti o odsouhlasení oprav na Magistrát města Brna.
Seznam oprav schválený shromážděním předá předseda na podatelně magistrátu do 1.10.2010 (dle podmínek magistrátu do 7-ého dne v měsíci)

19:16 - Bod 8 programu – Výběr firmy na výměnu oken.
Výbor zpracoval poptávky na realizaci zakázky na výměnu oken ještě před shromážděním, poptávkami obesláno 10 firem, nabídky poslány SV 6-ti firmami (A-okna, VPO Protivanov, Stavoprojekta a.s., H&M s.r.o., AL plast, Oknostyl)
Na základě nabídek byly vybrány dvě firmy – A-okna a Stavoprojekta, které budou vyzvány k doplnění nabídek, doplatek za dřevěná okna, termín realizace, prohlášení o původu profilů, způsob financování, záruka na profily. (Remsová) termín, do 29.9. Na příští schůzi výboru (29.9.) bude zvolena firma, následně bude zástupci vchodů zjištěn zájem o výměnu a typ oken v jednotlivých vchodech a bude podána objednávka vybrané firmy.
          Postup schválen hlasováním - Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

20:22 - Bod 9 programu – Stanovení pravidel pro vlastníky, kteří budou chtít dřevěná okna.
Odloženo na příští schůzi výboru.

20:28 - Bod 10 programu – Postup dalších oprav dle schválení shromážděním.
 • Na základě priorit pro opravy byl navržen jako další krok ležatá kanalizace. Na koordinátora navržen P.Štaif. (termín pro přípravu poptávky do 14.10.)
 • Dalším krokem bude využití dotačního programu zelená úsporám. Koordinátorem navržena J.Remsová, termín pro přípravu poptávky do 14.10.
Návrh schválen hlasováním - Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.


20:50 - Bod 11 programu – Neplatiči (viz. bod kontrola zápisů z minulé schůze).

20:57 - Bod 12 programu – Návrh plánu činnosti výboru.
Další schůze výboru 29.9.2010 18:00

20:59 - Bod 13 programu – Různé.
Proplacení pronájmu sálu na shromáždění.

21:01 – ukončení schůze


9.9.2010   18:30 - 21:53

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Remsová, Hladík, Ptáčková, Stašková, Štaif, Sýkorová
Nepřítomní: Hájek, Rada (oba omluveni), Kutín
Za revizní komisi: Holčík, Perna
Hosté: Kovařík, Křenek, Kocmánek, Kříž

Program:
     1.  Úvod
     2.  Došlá pošta
     3.  Organizační zajištění shromáždění
     4.  Stanovení pravidel zadávání a vyhodnocování zakázek
     5.  Oznámení tepláren o změně topného média
     6.  Návrh plánu činnosti výboru
     7.  Různé – kontrola úkolů z minulé výborové schůze


Zápis schůze:

18:35 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 0, zdržel se 0.


18:37 - Bod 2 programu – Došlá pošta.

20:56 – Bod 3 programu – Organizační zajištění shromáždění

21:15 – Bod 4 programu – Stanovení pravidel zadávání a vyhodnocování zakázek
Pro udržení maximální transparentnosti při zadávání zakázek výbor stanovil po dohodě s revizní komisí následující pravidla: Pravidla schválena hlasováním výboru. Výsledek hlasovaní: pro 8 proti 0, zdržel se 0.


21:44 – Bod 5 programu – Oznámení tepláren o změně topného média
Bylo diskutováno v rámci bodu 2, došlá pošta.

21:44 – Bod 6 programu – Návrh plánu činnosti výboru.
Bude stanoven po shromáždění vlastníků, vzhledem k objemu úkolů je pravděpodobné že bude stanoven pevný 14-ti denní interval schůzí výboru.

20:45 - Bod 7 programu – Různé.

21:53 – ukončení schůze


26.8.2010   18:30 - 21:20

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Remsová, Hladík, Ptáčková, Stašková, Kutín, Hájek, Štaif
Nepřítomní: Sýkorová, Rada (omluveni)
Za revizní komisi: Holčík
Hosté: Ing. Bura

Program:
     1.  Úvod
     2.  Informace o programu Zelená úsporám
     3.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     4.  Došlá pošta
     5.  Stav finančních účtů - Doležal
     6.  Program shromáždění
     7.  Změna jednacího a hlasovacího řádu shromáždění
     8.  Neplatiči
     9.  Projednání návrhu domovního řádu
     10. Návrh plánu činnosti výboru
     11. Různé


Zápis schůze:

18:37 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

18:43 - Bod 2 programu – Informace o programu Zelená úsporám:
Pan Ing. Bura informoval o dočasném zastavení programu Zelená úsporám pro panelové domy, které platí bohužel i pro náš dům.
Vzhledem k tomu, že dům je typový, je nutné provést kompletní regeneraci (zateplení suterénu, půdy, střechy, fasády a výměna okem) – snížit ztrátu tepla o 40% a pod 55kW/m2
Omezení 1050Kč/m2 vymezeno obvodovým pláštěm krát počet podlaží (mimo sklep). Dále platí deminimiz na celý objekt 5 200 000. (nebo vyjímečně 40% z uznaných nákladů).
Program Zelená úsporám nelze kombinovat s dotačními programy, tedy ani s „vratkou“ magistrátu (40%). Jediná možnost financování je FO nebo úvěr.
Výsledkem je návrh o zadání analýzy zateplení objektu externí firmou pro účel programu Zelená úsporám ale i obecného zateplení objektu Předpokládaná cena cca 15000kč a termín dodání do 6-ti týdnů J.Remsová. Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

19:13 – Bod 3 programu – Kontrola zápisu z minulé schůze:
19:20 – Bod 4 programu – došlá pošta:
Dopis informující o úmrtí pana Nekvapila majitele jednoho z bytů (dědické řízení)

19:25 – Bod 5 programu – Stav finančních účtů
Na účtu SV je částka 4 706 000kč – to je cellková částka posílaná na účet SV. Z ní je odváděna částka za teplou vodu, teplo, pojištění,… zbývající čáska je FO. J.Doležel zajistí pro sebe přístup k účtu.

19:55 – Bod 6 programu – Program shromáždění
Program shromáždění upraven a schválen hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

20:38 - Bod 7 programu – Změna jednacího a hlasovacího řádu shromáždění
Návrh výboru na odsouhlasení součastného jednacího a hlasovacího řádu (po diskuzi s revizní komisí). Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

20:42 – Bod 8 programu – Neplatiči – Bod odsunut na příští schůzi

20:46 – Bod 9 programu - Projednání návrhu domovního řádu.
Rozhodnutím výboru domovní řád ponechán v kompetenci jednotlivých vchodů

20:49 – Bod 10 programu – Návrh plánu činnosti výboru.
Další schůze výboru 9.9.2010. 18:30

20:58 – Bod 11 programu – Různé.
Projednání montáže klimatizace bez povolení SJV.
Program shromáždění bude distribuován zástupci vchodů v rámci jednotlivých vchodů.

21:17 – ukončení schůze


19.8.2010   18:30-21:50

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Remsová, Hladík, Ptáčková, Stašková, Kutín, Sýkorová, Rada (do 20:30)
Nepřítomní: Hájek (omluven), Štaif
Za revizní komisi: -
Hosté: Křenek, Kocmánek, Kříž od (19:05 – 20:00) – za firmy provádějící zaměření objektu.

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
     3.  Došlá pošta
     4.  Stav finančních účtů
     5.  Stav díla na zaměření a posouzení stavebně technického stavu domu – pan Křenek
     6.  Plán oprav
     7.  Program shromáždění
     8.  Změna jednacího a hlasovacího řádu shromáždění
     9.  Výběr osoby pro provádění 14-ti denního dozoru výtahů
     10. Neplatiči
     11. Projednání návrhu domovního řádu
     12. Návrh plánu činnosti výboru
     13. RůznéZápis schůze:

18:42– Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 9 proti 0, zdržel se 0.

18:43 – Bod 2 programu - projednání zápisu minulé schůze:

18:46 – Bod 3 programu – došlá pošta:
18:49 – Bod 4 programu – stav finančních účtů. O stavu účtů informoval Filip Rada, zřízen lépe úročený účet u Raiffeisen Bank – Filip Rada převede z účtu SV finanční prostředky (přebytečné, mimo provozního kapitálu) do 27.8.2010.
Stav účtů: v předložených účtech nalezena nesrovnalost – Jitka Remsová navštíví Ager k vyjasnění situace (do 26.7.2010)


19:05 – Bod 5 programu – Stav díla na zaměření a posouzení stavebně technického stavu – pan Křenek se spolupracovníky informoval o zaměření: Dosud zaměřeno 112 jednotek, dokončují se půdní a sklepní prostory, nutno zpřístupnit sklepní prostory Kl8, kryty CO pod Kl10-12 (Hanka Ptáčková pošle kontakt na pana Javůrka…), Jako největší problém předběžně označena ležatá dešťová kanalizace po obvodu domu, dále balkony - ostění balkonů a obnažená výztuž, stav inženýrských sítí. Z hlediska snížení režijních nákladů – výměna oken, zateplení objektu, oprava střechy, ..

Seznam plánovaných oprav – není chronologický, jen soupis bodů. Úkol.: p. Kutín zjistí cenu zateplení štítových zdí (do 26.8.2010)


19:55 – Bod 6 programu – Plán oprav - priority sepsány a doplněny v rámci předchozího bodu.

20:38 – Bod 7 programu – program shromáždění – program shromáždění sepsán a bude v průběhu následujícího týdne presentován na schůzích jednotlivých vchodů.

21:21 – Bod 8 programu - Změna jednacího a hlasovacího řádu shromáždění - přesunuto na příští schůzi výboru (z důvodu chybějícího zástupce kontrolní komise)

21:23 – Bod 9 programu - Výběr osoby pro provádění 14-ti denního dozoru výtahů, kandidáti pan Suida a pan Hromek.
      Hlasování: Pan Suida : pro 5, proti 2, zdrželi se 0
                          Pan Hromek: pro 2, proti 5, zdrželi se 0
      Výbor se usnesl pro pana Suidu jak osobu pro provádění 14-ti denních inspekcí výtahu. Josef Doležel domluví s panem Suidou výměny žárovek v domech které dle nabídky bude provádět zdarma.

21:26 – Bod 10 programu – Neplatiči
Za rok 2009 chybí ve fondu oprav 255753kč, za rok 2010 (do 31.7.2010) 241000kč
Jitka zařídí odeslání platebního příkazu dlužníkům, jejichž dlužná částka přesahuje 2000kč.

21:41 – Bod 11 programu – Projednání návrhu domovního řádu - odloženo na příští schůzi výboru.

21:42 – Bod 12 programu - Návrh plánu činnosti výboru
Program shromáždění bude projednán na jednotlivých vchodových schůzích v průběhu týdne.
Příští schůze výboru bude 26.8.2010 18:30 (zajistit místo konání)

21:46– Bod 13 programu - Různé
Problém s zapečetěným a znečištěným bytem na Hrnčířské 20 – J.Doležel projedná se starostou městské části.

21:49 – Ukončení schůze15.7.2010   18:30-21:25

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno

Přítomní: Bochníček, Doležel, Remsová, Hájek, Hladík, Ptáčková, Stašková (do 20:50), Štaif (od 18:50)
Nepřítomní: Kutín (omluven), Sýkorová (omluvena), Rada
Za revizní komisi: Holčík (do 19:30), Hrdina (do 21:00), Perna
Hosté: Křenek (20:00-20:30)

Program:
     1.  Úvod
     2.  Kontrola zápisu z minulé výborové schůze – plnění úkolů
     3.  Došlá pošta
     4.  Stav finančních účtů – prosím Filipa Radu o informaci (kdo má dispoziční práva a současný stav)
     5.  Stav díla na zaměření a posouzení stavebně technického stavu domu – pan Křenek
     6.  Vystoupení člena revizní komise
     7.  Diskuse o výši a délce neměnnosti příspěvku do fondu oprav (řádově 2-3roky)
     8.  Projednání plánu oprav
     9.  Upřesnění oprav teras půdních bytů a balkónů (Staškovi Klatovská 12)
     10. Projednání návrhu domovního řádu
     11. Návrh plánu činnosti výboru
     12. RůznéZápis schůze:

18:39 – Bod 1 programu schůze - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

18:42 – Bod 2 programu - projednání zápisu minulé schůze:

19:45 – Bod 3 – došlá pošta:
20:06 – Bod 4 – nelze projednat z důvodu absence pana Rady – odloženo na příští schůzi

20:07 – Bod 5 – informace o probíhajícím zaměření bytů panem Křenkem. (zaměření provádění realitní kanceláří bylo provedeno z důvodu prodeje a ne z důvodu vytvoření projektové dokumentace a využití pro rekonstrukci, zateplení apod.) Od 15.7 započaly stavební průzkumy prováděné smluvním partnerem pana Křenka. (výměníková stanice, stupačky, plyn, voda, odpady, elekřina,…). Součástí projektové dokumentace bude i zakreslení viditelných částí inženýrských sítí. Problémem je zaměření Klatovské 14 – pan Křenek požádá pana Hanáka a paní Buchtovou o spolupráci při kontaktováním jednotlivých bytů.

20:21 – Bod 6 – Vystoupení člena revizní komise. Jako člen revizní komise vystoupil pan Hrdina a seznámil výbor s prací revizní komise a přípravou způsobu komunikace výbor – členové SV – revizní komise…. Připomínky, podněty budou předány výboru e-mailem.

20:38 – Bod 7 – diskuze o výši, délce a neměnnosti příspěvku do fondu oprav (řádově 2-3roky) - výsledkem diskuze je, že prozatím nelze stanovovat plán výše příspěvků, ta se odvíjí od usnesení shromáždění. Cílem je udržet výši poplatků aby bylo možné provést rekonstrukce, avšak dlouhodobým cílem je částku postupně snižovat.

20:50 – Bod 8 – projednání plánu oprav – Plán projednán výborem, detailní plán připraví Jitka (plán co bude financováno z vratky města, co z panelu a co ze zelené úsporám), odsouhlasení po e-mailu, odeslání magistrátu do konce srpna.

20:58 – Bod 9 – Upřesnění oprav teras půdních bytů a balkónů (Staškovi Klatovská 12) – projednáno v rámci bodu 2 programu.

21:00 – Bod 10 – Projednání návrhu domovního řádu – z časových důvodů odloženo na následující schůzi výboru.

21:01 – Bod 11 – návrh plánu činnosti výboru – další schůze výboru 19.8.2010.

21:02 – Bod 12 – Různé: 21:25 – Ukončení schůze21.6.2010   18:30-21:15

Místo konání: Klub university obrany Šumavská 4, Brno
Přítomní: Bochníček, Doležel, Štaif, Kutín, Remsová, Hájek, Hladík, Sýkorová, Ptáčková, Rada (do 19:30), Stašková
Nepřítomní: -
Za revizní komisi: -

Program:
     1. Úvod
     2. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze – plnění úkolů
     3. Došlá pošta
     4. Stav finančních účtů – prosím Filipa Radu o informaci (čísla účtů, kdo má dispoziční práva a současný stav)
     5. Projednání smlouvy na servis výtahů
     6. Informace z účasti na školení Zelená úsporám a Nový panel
     7. Stav smlouvy na zaměření a posouzení stavebně technického stavu domu
     8. Projednání plánu oprav
     9. Stanovení odměn členům výboru
     10. Předání potvrzení členů výboru pro odvod zdravotního pojištění - předsedovi
     11. Evidence oprav z fondu SVJ Upřesnění oprav teras půdních bytů a balkónů (Staškovi Klatovská 12)
     12. Návrh plánu činnosti výboru
     13. Projednání neplatičů
     14. RůznéZápis schůze:

18:33 – Bod 1 programu schůze. - zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro-11, proti-0, zdržel se-0.

18:36 – Bod 2 programu - projednání zápisu minulé schůze:
19:02 – Bod 3 – došlá pošta: dopis pana Kutína – bude projednán v dalších bodech..

19:03 – Bod 4 – Stav finančních účtů – z důvodu chybějících podkladů odloženo na příští schůzi výboru

19:04 – Bod 5 – projednání smlouvy na servis výtahů – projednáno v rámci programu minulé schůze (smlouva schválena hlasováním v rámci bodu 2 programu)

19:05 – Bod 6 – informace o dotačních programech Zelená úsporám a Panel.
     Informace poskytla Jitka Remsová na základě získaného školení.
19:23 – Bod 7 – stav smlouvy na zaměření a posouzení stavebně technického stavu domu.
Smlouva stále nepodepsána, termín dokončení práce platí, blokující bod je zajištění pojištění ze strany pana Křenka.

19:33 – Bod 8 – plán oprav předložený panem Kutínem.
19:49 – Bod 9 – stanovení odměn členům výboru – návrh je 1500 hrubého řadovým členům výboru, 2500 pro předsedu a místopředsedy. Výsledek hlasovaní: pro-10, proti-0, zdržel se-0.

19:54 – Bod 10 – předání potvrzení členů výboru pro odvod zdravotního pojištění předsedovi

19:55 – Bod 11 – Evidence oprav z fondu SVJ - informace a seznam faktur rozeslán e-mailem a podány ústně předsedou.
- Předseda zajistí, že při opravách ve společných prostorách bude Ager informovat předsedu, nebo člena výboru ke schválení opravy

20:06 – Bod 12 – Upřesnění oprav teras půdních bytů a balkonů (Staškovi - Klatovská 12)
Není zcela jasné, jestli oprava má být hrazena SVJ nebo vlastníkem bytu – podle prohlášení vlastníka je však vodorovná konstrukce, která je stropem součástí společných prostor.
- Předseda zajistí právní názor na základě kterého se výbor rozhodne, kdo uhradí opravu izolace terasy.
- Pravděpodobná varianta částečné úhrady SVJ

20:29 – Bod 13 – Návrh plánu činnosti výboru:
schůze výboru 15.7. a 19.8. obé 18:30, předběžný termín shromáždění 9.9.2010 od 17:00

20:44 – Bod 14 – Projednání problému neplatičů – Jitka Remsová kontaktuje Ager (p. Horovou) o rozeslání dopisů s upomínkou. (dluh činí 330000kč za byty v OV)

20:58 – Bod 15 – Různé
- Diskuze o domovním řádu – problém otázky vymahatelnosti
- Dohodnuto že v rámci příští schůze bude jeden z bodů projednání domovního řádu.
- Informace o výsledku prohlídky krytů CO, předání klíčů…31.5.2010   17:30-20:15

Přítomni: Miroslav Bochníček, Filip Rada, Hana Ptáčková, Jitka Remsová, Karel Hladík, Petr Hájek, Jana Sýkorová, Radim Štaif, Hana Stašková, od 19:30 Josef Doležel.
Hosté: pan Schaller za revizní komisi, pan Kovařík.

Program schůze:


21.4.2010

Přítomni: Miroslav Bochníček, Hana Ptáčková, Jitka Remsová, Karel Hladík, Petr Hájek, Jana Sýkorová, Radim Štaif, Hana Stašková.
Hosté: pan Holčík za revizní komisi, pan Hromek za firmu realizující úklid.

Program schůze: